Literární soutěž

ZNÁME VÍTĚZE LITERÁRNÍ SOUTĚŽE!

Vyhlášení proběhlo 18. září od 18 hodin ve Skleněném paláci na náměstí Svobody 1. Ceny si odnesli v kategorii ČRTA za třetí místo:  Jana Hrádková, Anna Gottová a Ivana Štěncová, na druhém místě se umístil Vojtěch Keprta a na prvním Sandra Benešová. V kategorii FEJETON získal třetí místo Marek Šálek, na druhém se umístil Ladislav Láznička a na prvním Tereza Mácová.

GRATULUJEME!

Ceny vítězům poskytIi: firma BOXED - tablety pro obě první místa. Předplatné občasníku TVAR pro všechny vítěze, tříměsíční předplatné předplatné čtrnáctideníku A2 pro druhá a třetí místa, Literárních novin na půl roku pro obě druhá místa, roční předplatné do Městské knihovny pro druhá a třetí místa  a množství knih od Památníku národního písemnictví, Městské knihovny a Arbor vitae.

DĚKUJEME!

Všechny příspěvky vyjdou v e-sborníku Městské knihovny, tištěné v občasníku TVAR a uveřejněny na webových stránkách Literárních novin.

POROTCI anonymní LITERÁRNÍ SOUTĚŽE:
Irena Šormová, Městská knihovna;  PhDr. Tomáš Vučka, Ústav české literatury a komparatistiky FFUK, Mgr. Helena Briardová, členka komise Rady MČ Praha 6, PhDr. Michaela Kuthanová, literární archiv Památníku národního písemnictví, Mgr. Veronika Boháčová, literární archiv Památníku národního písemnictvá, Mgr. Veronika Vymětalová, radní pro kulturu MČ Praha 6, PaedDr. Jan Hrubeš, pověřený vedením Kanceláře městské části
ÚMČ Praha 6,  PhDr.  Ondřej Balatka,PhD, člen rady Městské části Praha 6, odpovědný za odbor školství a vzdělávání, Jiří Benda, ředitel Gymnázia Nad Alejí

Děkujeme všem za účast.

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ BYLA UKONČENA 30. června.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 18. září ve Skleněném paláci.

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI
vypisují literární soutěž

Termíny:

přihlásit se je možno
do 31. 5. 2014

soutěžní text je třeba odevzdat
do 30. 6. 2014

přihláška zde

Podmínky soutěže:

TÉMA

Jak bude vypadat místo, kde bydlím / Praha 6 za sto let?

VĚK

– soutěž je určena těmto věkovým skupinám 12–15 let; 16–20 let a 21 let a výše

FORMA A ROZSAH

– je vymezena dvěma literárními útvary – ČRTOU pro skupinu první (12–15 let)  a FEJETONEM pro skupinu druhou a třetí (16–20 let, 21 let a výše)

– je vymezena DÉLKOU (max. dvě normostrany) a TÉMATEM: Jak bude vypadat místo, kde bydlím / Praha 6 za sto let?

TERMÍNY

– do soutěže je nutno se přihlásit nejpozději do 31. 5. na emailovou adresu info@literatiznasictvrti.cz; stačí zaslat jméno a kontakt, nebo vyplněnou přihlášku, která je k dispozici ke stažení níže nebo v levém menu.

ODMĚNA A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

– tři vítěze z každé skupiny vybere komise tvořená ze zástupců Městské knihovny v Praze, Památníku národního písemnictví, Městské části Praha 6, Ústavu české literatury a komparatistiky FFUK a z ředitelů škol z Prahy 6

první tři místa budou oceněna (TABLET, předplatné do MK, předplatné některého z literárních periodik, knižní odměna, publikování příspěvku v e-sborníku + v literárním periodiku)

příspěvky je nutno odevzdat nejpozději do 30. 6. 2014, a to odesláním na e-mailovou adresu info@literatiznasictvrti.cz nebo v tištěné formě na adresu: Porte o.s., Jaselská 3, 160 00 Praha 6 (rozhoduje poštovní razítko)

slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne 18. 9. 2014 v 18 hodin ve Skleněném paláci na náměstí Svobody 1

 

Pro více informací:
info@literatiznasictvrti.cz
tel.: 725 537 142

 
 
 
 
Přihláška do literární soutěže doc  
680 kB
Partneři
 • banner - http://www.praha6.cz/

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

Projekt Literáti z naší čtvrti se v roce 2014 realizoval pod záštitou starostky Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové.


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; Dana Mojžíšová; Petr Boněk, Barbora Sýkorová, Lukáš Jasanský; Petr Nikl; Tono Stano; Emanuel Frynta; rodinný archiv Hany a Aleše Bořkovcových, Jiřího Stránského, Jiřího Suchého, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mahlera, Václava Havla; nakladatelství Paseka; Literární obtýdeník TVAR; nakladatelství Albatros


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.paseka.cz/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.boxed.cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html