Vědomostní test

VĚDOMOSTNÍ TEST_1 / Literáti z naší čtvrti –
Století literatury na Praze 6

 1. Co byl literární salon?

 2. Kdo je autorem románu Magdaléna a o čem pojednává?

 3. Které významné ocenění získala Hana Bořkovcová za knihu Zakázané holky, která pojednává o přátelství dvou dívek a pronásledování Židů za druhé světové války:

 4. Co bylo pražské jaro, kdy se odehrálo a čím bylo ukončeno?

 5. Jak byste nazvali spojení slov „výmluvné ticho“, „vody bez zrcadlení“ aj. a kdo z „našich“ literátů tento typ básnického přívlastku často používal?

 6. Z které Havlovy hry pochází výraz ptydepe a co označuje? 

 7. Kdo založil Opus bonum, které funguje dodnes, a čím se po svém založení zabývalo?

 8. Kde vyšly mj. práce filosofa Jana Patočky?

 9. O čem pojednává zfilmovaný román Zdivočelá země  a kdo jej napsal?

 10. Co je to travestie a u koho ji najdeme?

 11. Komu byla věnována stylizovaná biografie Scherzo capriccioso a kdo je jejím autorem?

 12. Co je to text-appeal?

 13. Které dílo E. E. Kische se stalo předlohou prvního českého zvukového filmu?

 14. Která „divadla malých forem“ spoluzakládal Ivan Vyskočil?

 15. Kdo založil VONS a co to je?

 16. Který z „našich literátů“ byl na rodičovské dovolené a jakou knihu o tom napsal?

 17. Kdy a v jakém divadle se poprvé hrála a dodnes s přestávkami hraje parodie na Erbenovu sbírku Kytice?

 18. Členem které umělecké skupiny byl Petr Nikl?

 19. Co znamenají výrazy: jarmárka - oficína - švabachové noviny - „Ma šér“, které použil V. Čtvrtek ve své pohádce Jak Rumcajs zavřel knížepána do věže: (úryvek naleznete na www.literatiznasictvrti.cz)

 20. Která historická osobnost je vypravěčem či vypravěčkou knihy Z. Mahlera Sbohem, můj krásný plameni o W. A. Mozartovi?  Nápovědou je, že je tato osobnost často spojována s Mozartovým pobytem v Praze, protože jej pozvala, aby bydlel v jejich rodinném venkovském sídle. (úryvek naleznete na webu)

Pro přihlášení do soutěže nám zde vyplňte svoje údaje. Na uvedenou e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o zařazení vaší odpovědi do soutěže.


Odesláním odpovědi udělujete Porte o.s. souhlas se správou a zpracováním Vašich osobních údajů. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze v rámci projektu Literáti z naší čtvrti, konkrétně pouze v souvislosti s vědomostním testem, jehož se dobrovolně účastníte.

 
 
 
Partneři
 • banner - http://www.praha6.cz/
 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.paseka.cz/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.boxed.cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html