ANASTÁZ OPASEK

Svoboda věřícího člověka je vymezena dobrem a zlem. [...] Mám svobodu ve všem rozhodování, jsem omezen pouze tím, co je špatné.

 

rozhovor s Rostislavem Sarvašem: Znamení času provázelo arciopata Anastáze Opaska ve válce, v kriminále, v emigraci a zvláště v jeho posledních dnech. Koktejl 1999/10.

MAPA ...
SKRÝT MAPU ...
09

ANASTÁZ
OPASEK

(1913, Vídeň – 1999, Rohr, Německo)

adresa:
Břevnovský klášter, Markétská 1/28, Praha 6 - Břevnov
Štefkova, Praha 6 - Břevnov

Katolický kněz, básník, teolog a organizátor kulturního exilového života.

 

Můžete si půjčit v Městské knihovně:

Dvanáct zastavení (1992)
Život upřen do Středu (1976)

 

 

Anastáz Opasek, přezdívaný také Opat chuligán, byl významnou postavou katolické církve a veřejného dění u nás i v německém exilu. Jednalo se o tolerantního muže s širokým kulturním rozhledem, smyslem pro humor a neobvyklým osobním šarmem, který byl velmi společenský a lehce navazoval kontakty i s lidmi odlišných názorů, jež dokázal nadchnout pro společnou věc.

Narodil se jako Jan Opasek ve vídeňském přírodovědném muzeu, kde měl jeho otec jako muzejní hlídač služební byt. V roce 1919 se celá rodina přestěhovala do Kolína v Čechách. Po maturitě na místním gymnáziu v roce 1932 vstoupil do benediktinského řádu a přijal řádové jméno Anastáz. Po ukončení studia teologie v Praze a Římě byl v bazilice sv. Markéty na Břevnově vysvěcen na kněze, jako převor řídil břevnovský klášter a v roce 1947 byl zvolen jeho opatem. Po převzetí moci komunisty byl odsouzen na doživotí za údajnou špionáž a velezradu, v roce 1960 byl propuštěn na amnestii, ale bylo mu zakázáno vykonávat kněžské povolání. Ze zaměstnání, která mohl vykonávat, si vybral práci stavebního dělníka, při níž se podílel i na výstavbě sídliště Petřiny, později byl správcem depozitáře Národní galerie.

Po sovětské okupaci emigroval v roce 1968 do bavorského Rohru. V roce 1972 zde spoluzaložil laické katolické sdružení Opus bonum a stal se jeho předsedou. Vedle vydávání exilové literatury a jejího pašování do Československa organizovalo sdružení vzdělávací akce pro mládež a tzv. akademické týdny – kulturně náboženská setkání českých emigrantů, jejichž obsah postupně stále více směřoval k aktuální politické situaci. Opus bonum tím plnilo velmi významnou funkci prostředníka mezi nejrůznějšími názorově odlišnými skupinami emigrantů (sudetskými Němci, československými katolíky, bývalými komunisty, emigranty po roce 1948 i po roce 1968 apod.).

Jan Opasek od mládí publikoval své básně i úvahy v nejrůznějších novinách i časopisech a v této činnosti pokračoval také v emigraci. Přispíval mj. do časopisů Květy mládí, Lidových listů, Archy, Řádu, do časopisu břevnovských benediktinů Praporec a mnichovské Národní politiky. Kromě textů do některých samizdatových sborníků napsal také doslov ke sborníku Křesťané a Charta 77. Významným pramenem pro poznání jeho života do roku 1968 jsou jeho osobní vzpomínky, které vznikaly od osmdesátých let a vyšly pod názvem Dvanáct zastavení (1992). Knižně začal své verše publikovat až během emigrace v sedmdesátých letech. První sbírka Katakomben des Heute (1973), ale i další soubory byly většinou vydávány v německých překladech nebo dvojjazyčně (např. Slova a slovo. Wörter und das Wort, 1978). Opaskova poezie má převážně meditativní charakter, není založena na metaforách, ale na přímém pojmenování věcí a osobním prožitku. Odráží hlubokou víru v Boha a zkušenost lidského přebývání ve světě (sbírky Obrazy, 1974; Život upřen do Středu, 1976 aj.), což propůjčuje jeho básním ráz modlitby. Často se v nich objevují sakrální, přírodní a místopisné motivy nebo kulturněhistorické odkazy a obrázky ze zahraničních cest. Důležité místo hraje v jeho díle také vztah k domovu a zážitek jeho ztráty, související s odchodem do emigrace.

Do břevnovského kláštera, který byl od roku 1950 majetkem státu a nacházel se v neutěšeném stavu, se opatu Opaskovi podařilo vrátit až v roce 1990. Jeho zásluhou zde byl obnoven řeholní život a získány peníze na rekonstrukci budov, díky čemuž se klášter stal opět významnou součástí kulturního a náboženského života Břevnova. Anastáz Opasek, kterému byl propůjčen v roce 1991 Řád T. G. Masaryka a který se stal v roce 1993 arciopatem, je pohřben na břevnovském hřbitově.

 • Původ přezdívky Opat chuligán, jíž se někdy dokonce podepisoval, není spolehlivě objasněn: většinou se uvádí, že pochází od Opaskových spoluvězňů. Byla ale používána i mimo vězení, protože dobře vystihovala jeho neformální chování. Když jej např. jeho spolujezdec při pobytu v Itálii upozornil, že projíždí jednosměrkou, prohlásil: „Pánbůh s námi, policajti jsou tu všichni katolíci, oni nám to odpustí, mají z nás respekt,“ a pokračoval dál. (Elšíková, Monika: Dobré dílo Anastáze Opaska. Praha 1999, s. 145)
   
 • V břevnovském klášteře je dodnes uchováváno kladivo, s nímž údajně Opasek pracoval při budování sídliště Petřiny.
 
 
Anastáz Opasek  
 
anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf pdf  
73 kB
Partneři
 • banner - http://www.praha6.cz/

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

Projekt Literáti z naší čtvrti se v roce 2014 realizoval pod záštitou starostky Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové.


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; Dana Mojžíšová; Petr Boněk, Barbora Sýkorová, Lukáš Jasanský; Petr Nikl; Tono Stano; Emanuel Frynta; rodinný archiv Hany a Aleše Bořkovcových, Jiřího Stránského, Jiřího Suchého, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mahlera, Václava Havla; nakladatelství Paseka; Literární obtýdeník TVAR; nakladatelství Albatros


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.paseka.cz/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.boxed.cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html