PETR NIKL

Umění je příliš výlučný pojem. To mi nevyhovuje. Nesedí mi role spiklenectví, něčeho, co je uzavřeno těm méně chápavým. Myslím, že nejdůležitější je tvůrčí potenciál a ten mají všichni.

Tvořivá fantazie Petra Nikla. Rozhovor s M. Pickovou.

20

PETR
NIKL

(1960, Zlín)

Mnohostranný výtvarný a divadelní umělec, autor hravých knih pro děti i dospělé.

 

Můžete si půjčit v Městské knihovně:

Divňáci z Ňjújorku (2013)

Pro děti:
Pohádka o Rybitince (2001)
Lingvistické pohádky (2006)
Zahádky (2007)
Přeshádky (2010)

Narodil se v rodině akademického malíře a návrhářky hraček, což s sebou neslo kromě podnětného prostředí i nečekanou výhodu – možnost zkoušet maminčiny prototypy dříve, než se vůbec dostaly do výroby. Své první texty doplněné vlastními obrazovými cykly začal vytvářet již během studia na Akademii výtvarných umění. S přáteli založil v roce 1985 loutkový divadelní spolek Mehedaha, jehož představení se hrála na bytových besídkách nebo vernisážích. Postupně spolu vydali několik sešitů nonsensové poezie. V roce 1987 se stal jedním ze zakladatelů uměleckého sdružení Tvrdohlaví, které existovalo do roku 2001.

Ani po ukončení školy nepolevil ve svých četných aktivitách - od devadesátých let spolupracoval na mnoha divadelních projektech, navrhoval koncepce interaktivních výstav, ilustroval řadu knih, vytvořil loutkový film na hudbu W. A. Mozarta a spolu se souborem maminek a dětí z Klecan s názvem Lakomé Barky nahrál několik hudebních CD.

Vedle toho se dlouhodobě věnuje tvorbě autorských knih. V roce 2001 vydal knihu pro děti Pohádka o Rybitince, v níž se prolínají podobně jako v dalších jeho knihách veršované pasáže s prózou. Za velmi zdařilé jsou považovány jeho Lingvistické pohádky (2006), složené z drobných příběhů, které jsou založeny na slovních hříčkách a odehrávají se v kouzelné zemi Lingvízii. Následující kniha Záhádky (2007) získala titul Kniha roku 2008 v literární soutěži Magnesia Litera. V podobném duchu jsou vytvořeny také Přeshádky (2010), v nichž se znovu objevují nonsensové, zdánlivě až absurdní verše, hra s významy slov, nesmyslné shluky písmen, podivní neznámí tvorové, jež dostávají vlastní jména a jsou často popisováni pomocí vymyšlených slov.

K napsání jeho poslední knihy Divňáci z Njůjorku (2013), určené spíše dospělým čtenářům, jej inspirovala „jinakost“ obyvatel New Yorku. Portréty Newyorčanů vytvářel podle fotografií, které si pořizoval při svých projížďkách ulicemi města na koloběžce.

Při čtení Niklových prací je nutné vnímat knihu jako jeden umělecký celek, neboť obě části publikace – obrazová i textová – jsou si zcela rovnocenné. Ačkoliv je většina prací vnímána jako tvorba pro děti, nejsou zdaleka určené pouze dětem, dokonce sám autor přiznává, že je ani nepíše přímo pro ně, ale že píše spontánně, bez pevného výchozího plánu. Předpokladem čtenářského zážitku je bez ohledu na věk ochota přistoupit na hru se slovy i obrázky a touha hrát si spolu s autorem, což je mnohým dětem vlastní. Umělec se především snaží vědomě probudit ve čtenáři hravou spontánnost a fantazii. Jeho knihy se vzpírají nejen vymezení vhodného věku čtenářů, ale překračují i jakékoliv hranice literárních žánrů.

 

 
 
 
lingvisticke_pohadky_za_hadky__o_rybabe_a_morske_dusi.pdf pdf  
129 kB
Partneři
 • banner - http://www.praha6.cz/

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

Projekt Literáti z naší čtvrti se v roce 2014 realizoval pod záštitou starostky Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové.


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; Dana Mojžíšová; Petr Boněk, Barbora Sýkorová, Lukáš Jasanský; Petr Nikl; Tono Stano; Emanuel Frynta; rodinný archiv Hany a Aleše Bořkovcových, Jiřího Stránského, Jiřího Suchého, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mahlera, Václava Havla; nakladatelství Paseka; Literární obtýdeník TVAR; nakladatelství Albatros


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.paseka.cz/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.boxed.cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html