KAREL TOMAN

Domove, nikdy nemluvíš
tak jako ve dnech, kdy jsme sami.
Tvůj hlas, to smutek je a tíž,
ať pod sluncem, ať pod hvězdami.
z básně Štědrý den 1924

MAPA ...
SKRÝT MAPU ...
03

KAREL
TOMAN

(1877, Kokovice – 1946, Praha)

adresa: Hošťálkova 131, Břevnov

Básník, novinář, překladatel, představitel tzv. generace anarchistických buřičů.

 

Můžete si půjčit v Městské knihovně:

Pohádky krve (1898)
Torzo života (1902)
Melancholická pouť (1906)
Sluneční hodiny (1913)
Měsíce (1918)

 

http://search.mlp.cz/cz/titul/pohadky-krve-a-jine-basne/158097/Vlastním jménem Antonín Bernášek pocházel z rolnického rodu ve středních Čechách. Na gymnázium začal chodit ve Slaném, později ho rodiče dali do příbramského arcibiskupského konviktu, kde se musel vyrovnat s přísnou internátní disciplínou. Pro hocha, zvyklého na volný život vesnické mládeže a začínajícího s prvními básnickými pokusy, to nebyl snadný úkol. Již na škole se mu podařilo uveřejnit své verše v několika časopisech. Na podzim 1896 přichází do Prahy, aby se věnoval studiu práv. Právnickou fakultu ale nedokončil a začal se živit jako úředník na různých místech, která poměrně často střídal.

Jeho neklidný a tulácký život byl ovlivněn setkáním se skupinou mladých anarchisticky laděných literátů v okruhu S. K. Neumanna. V letech 1903-1904 žil ve Vídni, poté podnikal cesty po Evropě, navštívil Německo, Anglii, Nizozemsko, několikrát Paříž, v jižní Francii si léčil revmatismus. Své črty z cest, literární kritiky a překlady z francouzské literatury uveřejňoval v časopisech Niva, Lumír, Země a Lípa aj.

Na konci 1. světové války se stal redaktorem Národních listů (1917-9), následně pracoval jako knihovník Národního shromáždění a spolupracoval s Lidovými novinami. V důsledku srdečního onemocnění odešel v roce 1925 do předčasného důchodu.

V prvních básnických sbírkách Pohádky krve (1898) a Torzo života (1902) se v převážně milostných a buřičských verších vyrovnává s vlivem symbolismudekadence a gestem hrdosti a vzdoru protestuje vůči měšťácké společnosti a její morálce. Motivy bídy a sociální nerovnosti jsou výraznější ve sbírce Melancholická pouť (1906), v níž se nechal básník inspirovat svými četnými cestami po Evropě.

Smyslově konkrétní obrazy přírody plné barev, zvuků a vůní najdeme v básních knihy Sluneční hodiny (1913) a především ve vrcholné Tomanově sbírce Měsíce (1918), která na půdorysu dvanácti skladeb věnovaných jednotlivým měsícům líčí proměny přírody během roku a spojení životadárné síly země s lidským životem i českou historií. Od buřičské revolty básník dospěl k harmonizujícím obrazům sepětí člověka s věčným koloběhem přírody.

 • V dobách svých cest do zahraničí se živil, jak se dalo: výukou francouzštiny, překládáním, v Anglii pracoval jako zaměstnanec v továrně na klobouky.

 • Na pražském Břevnově, kde v závěru života bydlel, byla po něm v roce 1947 pojmenována ulice, vedoucí dnes podél parku Ladronka. Nově pojmenovanou ulici předal tehdy břevnovským občanům Jaroslav Seifert se slovy: „V osobnosti Tomanově dohořívaly nám životy i legendy prokletých básníků. Milovali jsme ho. Ztělesňoval nám romantickou svobodu umělců a pokoušeli jsme se ho napodobit… Říkám my, ale opravdu jsem nebyl sám. I Halas měl rád Tomanovy verše, i když si do náručí s Tomanem nepadli. Zato já sešel jsem se s ním v uctivém přátelství."

 

 

 
 
 
karel_toman.pdf pdf  
369 kB
Partneři
 • banner - http://www.praha6.cz/

Záštitu projektu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Literáti z naší čtvrti jsou součástí projektu Praha město literatury.

Projekt Literáti z naší čtvrti se v roce 2014 realizoval pod záštitou starostky Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové.


Fotografie užité na webových stránkách:

PHOTO © Z Literárního archivu Památníku národního písemnictví; Dana Mojžíšová; Petr Boněk, Barbora Sýkorová, Lukáš Jasanský; Petr Nikl; Tono Stano; Emanuel Frynta; rodinný archiv Hany a Aleše Bořkovcových, Jiřího Stránského, Jiřího Suchého, Ivana Vyskočila, Zdeňka Mahlera, Václava Havla; nakladatelství Paseka; Literární obtýdeník TVAR; nakladatelství Albatros


PARTNEŘI

 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.paseka.cz/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.boxed.cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html